•  

    ''Zdravstvena njega je stvaranje najpovoljnijih uvjeta  da  bi  prirodne  snage  mogle  djelovati''.

                                                                     Florance Nightingale                                                   začetnica suvremenog sestrinstva

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI BOLESNIKA

Zdravstvena njega u kući sastavni je dio sustava primarne zdravstvene zaštite. Ustanova za zdravstvenu njegu Mira Fernbach kao ugovorna zdravstvena ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pruža usluge zdravstvene njege u kući bolesnika.

Usluga zdravstvene njege u kući nastavak je zdravstvene njege nakon izlaska iz bolnice, lječilišta ili dr. ustanova. Opseg i vrsta usluge temelje se na potrebi bolesnika a nju procjenjuje liječnik obiteljske medicine. S Nalogom liječnika med.sestra Ustanove dolazi u kuću bolesnika i provodi zdravstvenu njegu. Koliko puta će doći kod bolesnika i koje postupke će provoditi ovisi isključivo o Nalogu liječnika. Bitno je napomenuti da je svaka med.sestra Ustanove ''Mira Fernbach'' osposobljena za takav rad (položen stručni ispit i licenca).

 

►Pročitajte...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obv.zdr.osig. na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

 

ZDRAVSTVENU  NJEGU MOŽETE  OSTVARITI I PRIVATNO...

Želite li da Vašeg djeda, majku ili neku drugu dragu Vam osobu posjećuje med sestra Ustanove dovoljno je da nazovete u ustanovu 032/386 368  ili nas kontaktirate na mail njega-fernbach@vk.t-com.hr.  U tom slučaju medicinsko osoblje Ustanove u suradnji s bolesnikom i njegovom obitelji procjenjuje opseg zdravstvene usluge koja je bolesniku potrebna. Sukladno tome formira se i cijena te način plaćanja.

TKO IMA PRAVO NA ZDRAVSTVENU NJEGU?

bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob

KAKO OSTVARITI TO PRAVO?

Ovisno o stanju i potrebama pacijenta liječnik izdaje Nalog na temelju kojeg medicinska sestra Ustanove provodi zdravstvenu njegu u kući pacijenta.

TREBA LI DODATNO ODOBRENJE HZZO-A?

Ne treba.